Hållbar aktiv livstil

Kursen pågår i 8 veckor och du får:

  • 1 individuellt uppstartssamtal inkl. vägning på Inbody-kroppsvåg
  •  Uppstartsmöte i grupp inkl. föreläsning om hälsofrämjande fysisk aktivitet/träning och kost
  • Kostplan utifrån ditt energibehov
  •  Träningsprogram i app för hemmabruk
  •  6 tillfällen personlig träning i grupp, utomhus
  •  Avslutande samtal inkl. slutvägning

Vem håller i kursen?

Pernilla Hedström,

filosofie doktor i idrottsvetenskap, hälsocoach och kostrådgivare som i över 20 års tid arbetat och/eller studerat inom området hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor, med ett stort intresse av att vägleda, utbilda och motivera andra till en mer välmående vardag och balans i livet.

Individuell coaching

Innan kursstart får du ett individuellt coachingsamtal där du ges möjlighet att berätta mer om dina önskemål till förändring. Genom detta blir det lättare för mig som coach att vägleda dig i ett individanpassat träningsupplägg, som i sin tur kommer ge dig bättre förutsättningar till hållbara hälsosamma rutiner. Vid detta första uppstartssamtal görs också en Inbody-kroppsmätning som ger dig insikt i hur din kroppssammansättning ser ut (muskler, fett, vatten) samt hur mycket energi din kropp förbrukar per dygn.

Tillsammans skapar vi sedan en bra plan så att du på bästa sätt kan lyckas med att finna hälsofrämjande levnadsvanor som passar utifrån ditt liv och dina mål.

I slutet av kursen kommer du också få ett uppföljande coachingsamtal där du får berätta och reflektera över ditt träningsupplägg och över dina nya hälsosamma rutiner. Utifrån det samtalet sätter vi eventuellt upp nya mål eller gör vissa justeringar i planen – allt för att det ska kännas enklare för dig att känna träningsglädje och ett liv i balans. Vid detta avslutande samtal görs en ny Inbody-mätning.

Uppstartsmöte i grupp/Föreläsning på Kungskliniken

De allra flesta vet att det är bra att vara fysiskt aktiv och att träna, men hur mycket bör vi röra på oss för att uppnå hälsoeffekter, hur bör du lägga upp din träning och hur lyckas du på bästa sätt behålla dina nya hälsosamma vanor? Under föreläsningen får du tips och råd om fysisk aktivitet och träning, som förhoppningsvis ska göra det enklare för dig att hitta en hållbar aktiv livsstil.

Under föreläsningen får du också kunskap om hälsosamma kostvanor och råd om vad du bör tänka på för att få i dig tillräckligt av näringsrika livsmedel, och hur du på ett enkelt sätt kan skapa förutsättningar till en hälsosam kostplanering i vardagen som kan bli bestående.

Träning

Jag som coach vill inspirera dig till att hitta glädjen i träningen och lära dig träna rätt för att nå dina mål.

Under kursens gång kommer du få träningsprogram för egenträning hemma i en app där du lätt kan registrera din träning och kommunicera med mig.

Under 6 veckor kommer du dessutom tillsammans med andra få träna utomhus i grupp, där vi varierar olika styrke- och konditionsmoment. Träningen kommer nivåanpassas så det passar dina behov och möjligheter.

Pris: 2495 kr

Kontakta pernilla@kungskliniken.com, för ny kursstart och frågor om kursen.