hälsocoach

Få hjälp att etablera en hälsofrämjande livsstil – Hälsocoach i Kungsbacka

Vad gör en hälsocoach?

En hälsocoach kan hjälpa dig som vill finna en mer hälsosam livsstil. Kanske vill du bryta en allt för stillasittande vardag, komma i gång och börja träna, få ihop livspusslet och/eller få in mer hälsosamma matvanor i vardagen? En hälsocoach hjälper dig att sätta upp ett rimligt och hållbart mål till förbättrade levnadsvanor och hälsosamma rutiner.

Syftet med coaching är bland annat att främja medvetandegörande, handling och lärande – coaching är inte rådgivning eller terapi. En hälsocoach sätter dig i fokus och arbetar med att utforska dina upplevda hinder, sätter i gång din egen tankeprocess och coachar dig till uthållighet i de mål/fokusområde du själv valt att arbeta med (t ex målet att hitta en mer balanserad livsstil, få in mer rörelse i vardagen, träna regelbundet och/eller äta mer hälsosamt). En hälsocoach hjälper dig att blicka framåt och se lösningar på dina upplevda problem.

Att etablera en hälsofrämjande livsstil behöver inte vara så svårt och komplicerat, men självklart kan allt uppfattas som besvärligt om man inte vet hur man ska göra, om man tappat motivationen eller har orimliga krav på sig själv. Det är här Pernilla kan hjälpa till – att tillsammans med dig finna en plan för hur du på bästa sätt kan finna en hållbar hälsofrämjande livsstil och en bättre balans i livet.

Hur går det till?

Vid första samtalet (uppstartsmötet) klargör ni värderingar, definierar fokusområden och går igenom förväntningar och ”spelregler”. Detta samtal syftar till att skapa en bra coachingrelation och klargöra den fortsatta processen.

De uppföljande coachingsamtalen varar i 45 minuter och genomförs huvudsakligen på Kungskliniken (men kan också genomföras via telefon, teams eller liknande där du som fokusperson ringer till hälsocoachen).

Tidpunkterna bokas online, men planeras i samråd under uppstartsmötet. Det viktigaste arbetet görs mellan coachingsamtalen och grundas på uppgifter och utmaningar som du får av hälsocoachen. De mål som du har satt upp för coachingarbetet behandlas och utvärderas under sista coachingsamtalet.

Tillsammans skapar ni en bra ”väg” så att du på bästa sätt kan lyckas med din förändring och dina mål.

Det är nyttigare att fokusera på det som fungerar än på det som inte fungerar, och beteende som ägnas uppmärksamhet har tendens att upprepa sig.

Langslet, 2000