Kungskliniken i Kungsbacka

Ergonomi / Arbetsplatsbedömningar

Kontakta oss för offert

Oavsett om det rör sig om en kontorsarbetsplats handelsträdgård eller åkeri kan vi hjälpa er att förbättra företagets ergonomi.

Vi kan följa er personal och göra individanpassade bedömningar och därigenom på plats kunna göra förbättringar i den dagliga belastningen. Vi kan även ge förslag och hjälpa till med inköp av ergonomiska hjälpmedel om det finns behov av sådana.

Sambandet mellan bildskärmsarbete, belastningsbesvär och belastningsskador är tydligt påvisat. Vanliga besvär är smärta från nacke skuldror rygg och armbåge. Det är viktigt att både behandla besvären och dess uppkomst. Bedömningen görs genom samtal med berörd personal samt en genomgång av den enskildes arbetsplats och behov så att personen kan utföra sitt arbete på ett skonsamt och effektivt sätt.

Kungskliniken erbjuder bedömningar av arbetsmiljön.

Utifrån resultat från dessa ges ergonomisk rådgivning samt kartläggning och sammanställning av förbättringsåtgärder som kan förbättra arbetsmiljön och minska arbetsplatsrelaterad ohälsa. Återkoppling kan ske muntligen och/eller skriftligen efter önskemål.