Stötvågsbehandling eller shockwave therapy

Stötvågsbehandling i våra lokaler i Kungsbacka

Stötvågsbehandling eller shockwave therapy är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. Den forskning som är gjord idag visar på mycket goda resultat; 65%-95% förbättring vid behandling av långdragna muskel/senbesvär som plantarfascit/hälsporre, hälseneinflammation, tennisarmbåge eller axelbesvär. 

Så fungerar stötvågsbehandling

Metoden vi på Kungskliniken använder oss av kallas för ”radial extracorporeal shock wave therapy”, och förkortas RESWT. Genom en applikator går stötvågor som uppstår genom lufttrycksgenererade mekaniska slag. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden och stimulerar kroppens egna läkningssystem.

Ökad blodcirkulation och näringstillförsel samt att en ny inflammation startas, vilket är kroppens naturliga reaktion vid läkning och reparation. Det finns forskning som menar att effekten kanske även beror på nedbrytning av den så kallade neovaskulariseringen.

Neovaskulariseringen; vid långvariga besvär i knäskålsena och achillessena, har man funnit nybildning/inväxt av blodkärl och nervändar som normalt inte skall finnas där. Något som verkar kunna bidra till kroniska besvär. En reducering av dessa kärl har visats som effekt av stötvågsbehandling. Vid besvär med så kallad kalkinfällning i muskelsena har man kunnat visa att stötvågorna bryter ned kalket som då kan föras bort på naturlig väg.

Behandling med stötvåg

Från en kompressor genereras sk pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner mot den skadade vävnaden. Stötvågornas frekvens och kraft anpassas efter diagnos och individ. Ett kontaktgel mellan hud och applikator används för att underlätta spridningen av impulserna/slagen.

Hur lång tid tar en stötvågsbehandling och hur många behandlingar rekommenderas?

Man räknar antalet impulser/stötar som apparaturen ger. Mellan 1000-5000 impulser / behandling är vanligt beroende på vad som behandlas. Själva behandling tar ca 5 – 10 minuter. En behandling per vecka är en vanlig dos. I vetenskapliga studier och i praxis har det visat sig att vissa individer reagerar med total utläkning redan efter en enstaka behandling. Vanligtvis behöver de flesta 2-5 behandlingar för att få ett mer bestående och tillfredsställande resultat. I vissa fall låter resultaten vänta på sig men misströsta inte; stötvågsbehandlingen har startat en läkningsprocess som fortgår också efter avslutad behandling.

Hur känns behandlingen?

Stötvågsbehandling är en relativt aggressiv behandlingsform och kan av vissa upplevas som något smärtsam. Obehaget upphör dock så fort apparaten stängs av. Själva behandlingen tar sällan mer tid än några minuter och upplevs så gott som alltid som uthärdlig eller utan problem.

Biverkningar är ovanliga men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter.

Historik

Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980-talet. Då sprängdes den första njurstenen med hjälp av stötvåg. Behandlingen av njursten krävde tidigare ett kirurgiskt ingrepp och relativt lång eftervård. Idag är stötvågsbehandling förstahandsvalet. Under 1990-talet har metoden vunnit mark inom så kallade muskuloskeletala besvär och skador.

Det är framför allt besvär med muskelsenor, så kallade tendinopatier, som de senaste femton åren framgångsrikt behandlats med stötvågsbehandling. Man har även funnit bevis för att frakturläkning och läkning av hudskador/bensår har effekt av behandlingen. Inom idrottsmedicinen användes stötvåg för första gången av den tyska olympiatruppen under OS 1996.

Idag rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är så hög och biverkningarna så få. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren undslipper viloperiod och tidskrävande återuppbyggnad/rehabilitering före tävlingsåtergång.