Hälsoprofilen

Hälsoprofilbedömning™ (HPB) är den ledande metoden att på individnivå motivera till förändringar i livsstil och därmed påverka hälsan.

Vi skickar i förväg ut ett frågeformulär som rör individens hälsovanor och hälsoupplevelser den senaste månaden. På plats diskuterar vi sedan svaren, mäter blodtryck, utför en kroppscanning samt genomför ett lättare kondition, styrke- och rörlighetstest anpassat efter individens förutsättningar.

I ett avslutande samtal tittar vi gemensamt på resultatet i Hälsoprofilen, på eventuella kopplingar mellan hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata och lägger tillsammans upp en plan till förändring.